A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
Eszközkölcsönző Terápiák Utazó gyógypedagógusi hálózat Szakiskola Videók Empátia Alapítvány Köszönjük

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át iskolánk alapítványa javára. Empátia Alapítvány, adószám: 18762282-1-14. Köszönjük!

„Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangosan ciripel a telefondróton, és aki csak tapsolni tud, olyan is akad.”
(Margaret Martle)

A környezeti és egészségnevelés minden fogyatékos tanuló valamint adaptált tanuló nevelésében – a későbbi életvitel kialakítása érdekében – igen hangsúlyos szerepet kap. A fogyatékosság okozta megismerési funkciók sérülései megkívánják úgy a természeti, mint a társadalmi környezet vonatkozásában, hogy ez a nevelési terület is elsajátításra kerüljön.

Iskolatípusunkban nagy segítséget jelent a nem intézményes környezeti nevelést végzőkkel való szoros együttműködés. Ez az együttműködés csatornát nyit a fogyatékos fiatalokat befogadó és teljes emberként elfogadó társadalmi közeg felé. Ez arra ad módot, hogy tanulóink tevékenyen részt vállaljanak a településünk környezetvédelmi munkájában, izoláltságukból kiléphetnek, így a környezetük elfogadja hiányosságaikat, épít az értékekre.

Nálunk a környezeti nevelésnek hagyományai vannak, mely a sérült személyeinkre komplex módon hat, értékeket ismernek meg, értékrendet, érzelmi viszonyulásukat alakítanak, fejlesztik a megismerő képességüket, cselekvési képességeiket aktivizálják és felszínre hozzák a rejtett tartalékokat. Nem a kampányszerűség jellemez bennünket, hanem a folyamatos és tervezett feladatok azok, amelyek szokásrendszerünkbe beépülve, elősegítik a megkívánt magatartásforma kialakulását.

 

 

 1. Berkesné Mihály Mária
 2. Bradics Szilvia
 3. Fazekas Krisztián
 4. Gyurina Beáta
 5. Horváthné Csima Tímea
 6. Kálmánné Gubián Anett
 7. Mihály Margit
 8. Papp József
 9. Sándorné Pál Aranka
 10. Stikel Ferenc

A környezet- és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyerekeket, hogy a társadalom számára hasznos és környezettudatos felnőttekké váljanak.

 • Iskolánk a környezetegészségi nevelés központja.
 • Az intézmény működtetése környezetkímélő, energiatakarékos.
 • A problémákat a környezet és egészség összefüggésében tárjuk fel.
 • A környezetvédelem és az egészségvédelem mindig a megfelelő súllyal szerepeljen.Környezetünk legyen tanítványaink számára az emberiség közös öröksége, mely minőségének, megőrzése és javítása közös és egyéni kötelesség. A környezeti nevelés az egészségvédelem és az ökológiai egyensúly fenntartásának része, védelméhez minden ember képes hozzájárulni.
Tudatosuljon bennük, hogy a környezet részét képező erőforrásokat előrelátóan és ésszerűen szabad csak felhasználni.

 • A természeti, az épített, a társadalmi környezet fenntarthatósága érdekében szükséges magatartásminták, ismeretek, értékek, életviteli szokások megtanítása, kialakítása.
 • Az öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, örökbe fogadott patak óvása.
 • Kisállatok megfigyelése és gondozása.
 • Gyógynövények megismerése, gyűjtése és felhasználása.
 • A gyakorlati kert adta lehetőségek kihasználása: növények szaporítása, ápolása, gondozása.
 • Közvetlen környezet díszítése, szépítése.
 • Az intézmény minden dolgozója ismerje meg az iskola területén található védett növényeket, állatokat.
 • A dolgozók járjanak elől jó példával a környezetvédelem területén.
 • A tanult ismeretek folyamatos ellenőrzése, a hatékonyság felmérése.

 • Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése.
 • NATURA 2000 ismertetése, elsajátítása.
 • A környezetetika hatékony fejlesztése.
 • Az érzelmi és értelmi környezeti nevelés.
 • Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés.
 • Tolerancia kialakítása.
 • A környezettudatos magatartás és életvitel segítése.
 • Felelősség felébresztése.
 • A családi életre nevelés fejlesztése.
 • Az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése.
 • NATURA 2000 területekkel hosszú távú kapcsolat kiépítése.
 • SAM_3365
 • SAM_3399
 • SAM_3401
 • SAM_3404
 • SAM_3436
 • SAM_3447
 • SAM_3455
 • SAM_3460
 • SAM_3467
 • SAM_3526
 • SAM_3529
 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech