Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon

pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, Somogyvár, Öreglak, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekvédelmi szakellátásból adódó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú államilag elismert diploma,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         hasonló munkakörben eltöltött legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS Office ( irodai alkalmazások), pedagógus, gyógypedagógus végzettség, szakirányú szakvizsga, terapeuta végzettség, gépírni tudás, pályázati ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz,motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth László nyújt, a 06-30/577-4497, 06-85/340-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon címére történő megküldésével (8698 Somogyvár, Kaposvári utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 335/2011 , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot az intézményvezető jogosult kiválasztani. A döntési folyamat alatt, a a beérkezett írásbeli pályázatok megfelelő értékelése érdekében a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.közigállás.hu - 2011. szeptember 03.

§         www.som-onkorm.hu – 2011. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kastely.somogyvar.hu honlapon szerezhet.

 

 

Módosítás: ( 2011. augusztus 30. kedd, 13:23 )